Uchwała nr XXXVIII/389/2017Rady Miejskiejz dnia 29 listopada 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXXVIII/389/2017
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289 z późn. zm.1)){Uchw}
zalacznik (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (6 grudnia 2017, 12:03:29)

Ostatnia zmiana: Grażyna Kowalska (28 grudnia 2017, 10:48:17)
Zmieniono: dodanie zalacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121