Uchwała nr II/15/2018Rady Miejskiejz dnia 29 listopada 2018w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm. ))

Uchwała nr II/15/2018
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm. ))
uchwala (120kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 grudnia 2018, 13:28:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331