Uchwała nr XIII/163/2019Rady Miejskiejz dnia 28 listopada 2019w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm. ))

Uchwała nr XIII/163/2019
Rady Miejskiej
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm. ))
uchwala (120kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (11 grudnia 2019, 14:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786