Uchwała nr XVII/203/2020Rady Miejskiejz dnia 26 marca 2020w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Kruszwica. art. 4 ust.1 pkt 2, art. 4b ust.1 pkt 1 i 3 i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), § 1 ust.1, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r. poz.310)

Uchwała nr XVII/203/2020
Rady Miejskiej
z dnia 26 marca 2020


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Miasta Kruszwica.

art. 4 ust.1 pkt 2, art. 4b ust.1 pkt 1 i 3 i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), § 1 ust.1, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r. poz.310)
uchwala (24kB) word
zalacznik (26kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (30 marca 2020, 12:48:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40