Uchwała nr XLI/341/2005Rady Miejskiejz dnia 8 grudnia 2005zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2005r.art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391 Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 )

Uchwała nr XLI/341/2005
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2005r.

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391 Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 )


 

plik do pobrania (286kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 grudnia 2005, 12:39:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670