Uchwała nr XLI/343/2005Rady Miejskiejz dnia 8 grudnia 2005uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówart.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz.729, Nr 130, poz. 1087/

Uchwała nr XLI/343/2005
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2005


uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz.729, Nr 130, poz. 1087/


 

plik do pobrania (68kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 grudnia 2005, 12:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1989