Uchwała nr XLI/344/2005Rady Miejskiejz dnia 8 grudnia 2005programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 175, poz. 1462/

Uchwała nr XLI/344/2005
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2005


programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 175, poz. 1462/


 

plik do pobrania (42kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 grudnia 2005, 12:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1704