Uchwała nr XLI/534/2022Rady Miejskiejz dnia 28 kwietnia 2022w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rynek 8 w Kruszwicy na prace budowlane. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 7 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 5350)

Uchwała nr XLI/534/2022
Rady Miejskiej
z dnia 28 kwietnia 2022


w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rynek 8 w Kruszwicy na prace budowlane.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 7 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 5350)
uchwala (17kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (2 maja 2022, 10:40:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26