Uchwała nr XLIV/565/2022Rady Miejskiejz dnia 30 czerwca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych z 2017 roku.art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535,1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655 i 1079), art.2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022r., poz.454 i 872), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/565/2022
Rady Miejskiej
z dnia 30 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych z 2017 roku.

art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535,1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655 i 1079), art.2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022r., poz.454 i 872), uchwala się, co następuje:
uchwala (16kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (13 lipca 2022, 11:35:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 21