Uchwała nr III/22/2006Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2006 r. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17. poz.118, Nr 181, poz. 1337), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz.1217, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381) i uchwały Nr XLIII/364/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2006 rok

Uchwała nr III/22/2006
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2006 r.

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17. poz.118, Nr 181, poz. 1337), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz.1217, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381) i uchwały Nr XLIII/364/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2006 rok


 

plik do pobrania (274kB) plik

metryczka


Opublikował: Karolina Kupsik (5 stycznia 2007, 08:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353