Uchwała nr XV/155/2007Rady Miejskiejz dnia 29 listopada 2007zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2007.art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238 /, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1489, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120,poz.826, z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558/

Uchwała nr XV/155/2007
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2007.

art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238 /, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1489, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120,poz.826, z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558/


 

uchwala (50kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (11 grudnia 2007, 11:48:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571