Uchwała nr XVI/163/2007Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2007Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008 art. 4’ ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 , poz. 793, Nr 176 , poz. 1238) art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz. 1489, z 2006r., Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz 826, z 2007 r Nr 7, poz. 48, Nr 82 poz. 558)

Uchwała nr XVI/163/2007
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2007


Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008

art. 4’ ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 , poz. 793, Nr 176 , poz. 1238) art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz. 1489, z 2006r., Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz 826, z 2007 r Nr 7, poz. 48, Nr 82 poz. 558)


 

uchwala (107kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (18 stycznia 2008, 14:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1640