Uchwała nr XVI/172/2007Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2007programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 94, poz. 651/

Uchwała nr XVI/172/2007
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2007


programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 94, poz. 651/


 

uchwala (47kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (18 stycznia 2008, 14:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1424