Uchwała nr 127Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2003przyjęcia protokołu obrad XIV i XV Sesji§ 22 Regulaminu Rady Miejskiej

Uchwała nr 127
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2003


przyjęcia protokołu obrad XIV i XV Sesji

§ 22 Regulaminu Rady Miejskiej


UCHWAŁA NR XVI/127/2003
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
Z DNIA 4 GRUDNIA 2003R.
 
 
 
W SPRAWIE PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD XIV i XV SESJI.
 
 
 
                 Na podstawie § 22 Regulaminu Rady Miejskiej w Kruszwicy (Uchwała Nr XXIV/141/96 Rady Miejskiej miny Kruszwica w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kruszwica z późn. zm.)
 
 
 
Rada Miejska w Kruszwicy
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
 
Przyjąć protokół z obrad XIV i XV Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy.
 
 
§ 2
 
 
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Sekretarz obrad                                                            Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Kruszwicy
 
…………………                                                     …………………….
Emilia Lewandowska                                                 Aleksander Budner
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/127/2003
 
 
         Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Kruszwicy protokoły z obrad Sesji przyjmowane są przez Radę w drodze Uchwał.

metryczka


Opublikował: Karolina Jagielska (2 kwietnia 2004, 09:29:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2020