Uchwała nr XXXIX/449/2009Rady Miejskiejz dnia 26 listopada 2009zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2009.art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817/

Uchwała nr XXXIX/449/2009
Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2009.

art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817/


 

uchwala (63kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (2 grudnia 2009, 14:06:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219