Uchwała nr XL/457/2009Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,poz.1660, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800)

Uchwała nr XL/457/2009
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.

art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,poz.1660, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800)


 

uchwala (26kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (12 stycznia 2010, 10:48:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2026