Uchwała nr XXV/337/2012Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012zmian w porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Kruszwicyart. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/337/2012
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


zmian w porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy

art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:
uchwala (13kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 stycznia 2013, 11:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767