Uchwała nr XXV/343/2012Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)

Uchwała nr XXV/343/2012
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)
{Uchw}

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 stycznia 2013, 14:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851