Uchwała nr XXV/344/2012Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2013.art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012r. , poz.1356/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2012r., poz. 124 /

Uchwała nr XXV/344/2012
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2013.

art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012r. , poz.1356/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2012r., poz. 124 /
uchwala (123kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 stycznia 2013, 14:16:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 744