Uchwała nr XXXVI/539/2013Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2013Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2014. art.41 ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z 2013r. poz.1563/ , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2012r. poz. 124/

Uchwała nr XXXVI/539/2013
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2013


Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2014.

art.41 ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z 2013r. poz.1563/ , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2012r. poz. 124/
uchwala (1714kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 stycznia 2014, 09:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 585