Uchwała nr III/18/2014Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2014Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2015. art.41 ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.1) / , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2012r. poz. 124/

Uchwała nr III/18/2014
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2014


Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2015.

art.41 ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.1) / , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2012r. poz. 124/
uchwala (34kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (12 stycznia 2015, 11:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543