Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Gmina Kruszwica zakończyła realizację zadania pn. Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.  Ekspozycja wykonana została poprzez zaimplementowanie w prezentację multimedialną interaktywnych fotografii obrotowych 360 stopni na bazie skanowania fotooptycznego 2/3D dla 40 obiektów zabytkowych, które zostały odnalezione i pochodzą z terenu Kruszwicy. Elementem wyróżniającym prezentacje 360° i 3D jest wierność rzeczywistości. Prezentowane obiekty posiadają prawdziwy dla ludzkiego oka wygląd z zachowaniem rzeczywistych kolorów. Skanowanie 3D stanowi jak dotąd najlepszą metodę do zbierania informacji o geometrii i kształcie zabytku nawet o najwyższym stopniu skomplikowania jego bryły. Z materiału cyfrowego została wykonana prezentacja przedstawiona w postaci ścieżki edukacyjnej i promocyjnej dóbr kultury, z podkładem dźwiękowym, interaktywnymi funkcjami hot spot oraz opisami.

Ekspozycja multimedialna dostępna jest na stronie www.gminakruszwica.pl

wartość zadania: 33.827,00zł


źródła finansowania: Gmina Kruszwica na realizacje zadania otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Wysokość dofinansowania: 22.001,30zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (11 lutego 2015)
Opublikował: Justyna Pankowska (11 lutego 2015, 11:17:06)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (11 lutego 2015, 11:30:09)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 699