Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej licencji pakietu usług wsparcia do urządzenia UTM.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej licencji pakietu usług wsparcia NS-SMB2-CS-SSG140 (AV, IPS, WF, AS) do UTM  Juniper SSG-140-SH.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców i opublikowane w BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
Odnowienie rocznej licencji na pakiet usług wsparcia NS-SMB2-CS-SSG140 (AV, IPS, WF, AS) do UTM  Juniper SSG-140-SH, S/N: 0185122007001295.

V. Termin realizacji zamówienia.
5 dni od momentu złożenia zamówienia.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem cen brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2. Do porównania będą brana pod uwagę ceny brutto wybranych przez Zamawiającego usług.
3. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres: um@kruszwica.um.gov.pl
lub
ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
pok. 30
Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2016 r. do godziny 14:00.
UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
Formularz ofertowy (37kB) word – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

XI. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.
3. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości brutto (7011,00 zł) złożyła firma PotronicsIT Sp. z o.o., ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź.Wytworzył: Artur Przybysz (6 maja 2016)
Opublikował: Artur Przybysz (6 maja 2016, 11:14:52)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (17 maja 2016, 12:44:47)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij