Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie:
 
Rocznej usługi wsparcia NS-DI-SSG140 (IPS Deep Inspection) do UTM  Juniper SSG-140-SH;Rocznej usługi wsparcia NS-WF-SSG140 (Web Filtering) do UTM  Juniper SSG-140-SH;Rocznej usługi wsparcia NS-RBO-CS-SSG140 (AV, IPS, WF) do UTM   Juniper SSG-140-SH;Rocznej usługi wsparcia NS-SMB2-CS-SSG140 (AV, IPS, WF, AS) do UTM  Juniper SSG-140-SH.
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców i opublikowane w BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
Roczna usługa wsparcia NS-DI-SSG140 (IPS Deep Inspection) do UTM  Juniper SSG-140-SH;Roczna usługa wsparcia NS-WF-SSG140 (Web Filtering) do UTM  Juniper SSG-140-SH;Roczna usługa wsparcia NS-RBO-CS-SSG140 (AV, IPS, WF) do UTM   Juniper SSG-140-SH;Roczna usługa wsparcia NS-SMB2-CS-SSG140 (AV, IPS, WF, AS) do UTM  Juniper SSG-140-SH.
V. Termin realizacji zamówienia.
10 dni od momentu złożenia zamówienia.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem cen brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.
VII. Kryteria oceny oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.Do porównania będą brana pod uwagę ceny brutto wybranych przez Zamawiającego usług.Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto wybranego przez zamawiającego wariantu usług (NS-DI-SSG140 i NS-WF-SSG140 lub NS-RBO-CS-SSG140 lub NS-SMB2-CS-SSG140).Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
VIII. Miejsce i termin składania ofert.

1.Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
pok. 30
lub
ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl

2.Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2015 r. do godziny 12:00.

UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
Zalacznik nr 1_Formularz Ofertowy_SSG140.doc (42kB) word

XI. Pozostałe informacje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

Zestawienie cenowe ofert (w kolejności nadesłania) zostało ujęte w poniższej tabeli.
 
Nazwa Oferenta
Wartość oferty brutto PLN
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553
60-451 Poznań

7598,45
NETFORMERS Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

7203,54
PotronicsIT Sp. z o.o.
ul. Srebrzyńska 14
91-074 Łódź

7011,00
APIUS TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 50
31-523 Kraków

7023,30

 
Najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości brutto złożyła firma: PotronicsIT Sp. z o.o., ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź.

Wytworzył: Artur Przybysz (19 maja 2015)
Opublikował: Artur Przybysz (19 maja 2015, 14:17:47)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (2 czerwca 2015, 12:42:33)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij