Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (236)  |  Przetargi unieważnione (57)

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.28.2019
wartość: Powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem