zamówienie na:

Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica. Wybrano ofertę: dla zadania: Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica Inplus Doradztwo Inwestycyjne Adam Sobczak 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego 25E/220 Cena oferty - 119 560.00 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne. Jest zgodna z treścią SIWZ. Zawiera najniższą cenę za wykonanie zadania, została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert(kryterium cena) Oferta nr 2:Inplus Doradztwo Inwestycyjne Adam Sobczak ul.Wilczyńskiego 25E /220 10-686 Olsztyn Cena (koszt) 100,00 Oferta nr 1: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Targowa 45 03-728 Warszawa (Cena)koszt 93,33 W toku postępowania nie odrzucono żadnych ofert. oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-04-28  

 

 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (28 kwietnia 2009, 10:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1697