string(14) "Rady Miejskiej" string(14) "Rady Miejskiej"

Uchwała nr XXVI/300/2020Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2020w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021. art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020r. poz. 1492) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)

Uchwała nr XXVI/300/2020
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020r. poz. 1492) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)
uchwala (79kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (5 stycznia 2021, 13:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202