Uchwała nr XLIX/633/2022Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.1)), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2))

Uchwała nr XLIX/633/2022
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu.

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.1)), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2))
uchwala (20kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (9 stycznia 2023, 14:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24