Uchwała nr III/18/2010Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2010Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2011.art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175/,z 2010r. Nr 47,poz.278,Nr127,poz.857/ art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82, poz. 558, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817z 2010r.Nr28,poz.146,Nr143,poz962/

Uchwała nr III/18/2010
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2010


Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2011.

art.41 ust.2 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175/,z 2010r. Nr 47,poz.278,Nr127,poz.857/ art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82, poz. 558, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817z 2010r.Nr28,poz.146,Nr143,poz962/
uchwala (29kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (17 stycznia 2011, 10:11:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1181