Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Słabęcin dz. nr 22/4


Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), wywieszono w dniu 12.09.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sukowy oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gminakruszwica.pl), na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Słabęcin, oznaczonej jako działka nr 22/4 o pow. 0,0313 ha, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane – Bi.
Wykaz (90kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistry Krusywicz (12 września 2022)
Opublikował: Ewa Ignasiak (12 września 2022, 12:47:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66