Strona główna

Strona główna


Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym stanem epidemii zostały zmienione zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.
W sprawach niezbędnych, gdzie konieczny jest bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem, osobista wizyta w urzędzie jest możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu. Ze względu na usprawnienie obsługi interesantów podajemy wykaz numerów telefonów:
 1. ewidencja ludności: wydawanie dowodów, składanie wniosków i zgłoszenie utraty dowodu, zameldowania/wymeldowania (tel.: 52 3515 010 wew. 26) ewidencja@kruszwica.um.gov.p
 2. działalność gospodarcza ( tel. 52 3515 010 wew. 23)
 3. zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania (tel.  52 3515 010 wew. 53)
 4. wymiar i płatności podatków lokalnych ( tel. 52 3515 010 wew. 51 )
 5. gospodarka odpadami ( tel. 52 3515 010 wew. 64 )
 6. gospodarka mieszkaniowa ( tel. 52 3515 010 wew.34)
 7. ochrona środowiska  (tel. 52 3515 010 wew. 80)
 8. leśnictwo ( tel. 52 3515 010 wew. 81)
 9. gospodarka przestrzenna ( tel. 52 3515 010 wew. 35)
 10. gospodarka nieruchomościami  ( tel. 52 3515 010 wew. 33)
 11. Urząd Stanu Cywilnego (tel. 52 3515 010 wew. 27)  usc@kruszwica.um.gov.pl
Pozostałe numery telefonów znajdują się w zakładce WYKAZ TELEFONÓW.
Kasa znajdująca się w Urzędzie będzie nieczynna, wszelkie płatności prosimy dokonywać przelewem bądź w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy, od wszystkich opłat dokonywanych na rzecz Urzędu Miejskiego  w Kruszwicy nie jest pobierana prowizja.

Numery kont na które należy dokonywać opłat:
o   podatki lokalne:        92 8151 0001 0000 0909 2000 0014
o   odpady komunalne:   84 8151 0001 0000 0909 2000 0061
o   czynsze :                  17 8151 0001 0000 0273 2000 0015

Zachęca się interesantów do załatwiania spraw listownie, telefonicznie( tel. 52 3515 010), mailowo: um@kruszwica.um.gov.pl  lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Pisemne wnioski i podania interesanci mogą składać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 w godz.: 7:15-15:15 poprzez złożenie dokumentów do urny znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu. Dokumenty składane do urzędu, jak i przesłane pocztą podlegają dezynfekcji.
                                                                                                       Burmistrz Kruszwicy
                                                                                                           Dariusz Witczak


_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na druku umieszczonym poniżej na jeden z adresów:
e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl
fax: 52 3516 021
listem:
Urząd Miejski w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).
Formularz (18kB) pdf
Zgodnie z art. 26 i 28 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Urząd Miejski w Kruszwicy udostępnia w pok. nr 30 (Biuro Obsługi Interesanta) wgląd do aktów prawnych w postaci elektronicznej, takich jak: Dziennik Ustaw, Monitor Polski. Dziennik Urzędowy, Przepisy Gminne oraz możliwość ich pobrania i wydruku w godz. od 7:15 do 15:15.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (6 listopada 2020, 09:40:52)
Zmieniono: Poprawiono układ dokumentu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 817901