zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół położonych na terenie gminy Kruszwica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/01/01/2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Dowóz uczniów do szkół położonych na terenie gminy Kruszwica na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018


SIWZ.pdf (383kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.pdf (248kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (169kB) pdf
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (167kB) pdf
Zal_4_Formularz cenowy.pdf (376kB) pdf
Zal_5_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (128kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (308kB) pdf
Zal_7_Wykaz pojazdów.pdf (226kB) pdf
Zal_8_Wykaz dowożonych uczniów.pdf (215kB) pdf

BZP.docx (22kB) word
BZP_ZMIANA.docx (12kB) word

Informacja z otwarcia ofert.pdf (296kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _BIP.pdf (267kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Piotrowski
Opublikował: Małgorzata Królikowska (18 lipca 2017, 08:56:56)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (7 sierpnia 2017, 11:59:39)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520