zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2017
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 października 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem