zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica do 31.12.2020 roku

zamawiający: Gmina KRuszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.22.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem