zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.21.2019
wartość: Powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 8 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem