Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)zamówienie na:

Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem mostu od ul. Ziemowita do ul. Kolegiackiej w Kruszwicy z projektu Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.14.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.13.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2012-2016

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w gminie Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr 150806C na odcinku Sukowy-Chrosno-etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 maja 2012  09:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.8.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 maja 2012  13:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Zakup i dostawa okablowania do systemu liniowego SLA 112 z projektu /Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu/

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.5.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.4.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 marca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Portowej w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.3.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 marca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIN-Z.271.2.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.01.01.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)