Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych [...]

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

yp projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków [...]

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2018 roku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w [...]

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2017 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych [...]

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2016 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych [...]

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2015 roku

NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWTyp projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które [...]

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w [...]

metryczka