Uchwała nr XV/171/2015Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2015w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2016. art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 ), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm 1))

Uchwała nr XV/171/2015
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2016.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 ), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm 1))uchwala (54kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (4 lutego 2016, 09:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152