Uchwała nr XXXVIII/388/2017Rady Miejskiejz dnia 29 listopada 2017w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXXVIII/388/2017
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289 z późn. zm.1))uchwala (172kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (6 grudnia 2017, 12:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88