Uchwała nr XXXIX/402/2017Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2017w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018. art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.1)) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.2))

Uchwała nr XXXIX/402/2017
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.1)) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.2))uchwala (58kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (17 stycznia 2018, 14:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351