Uchwała nr III/25/2018Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2018w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2019. art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669)

Uchwała nr III/25/2018
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2019.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669)
uchwala (51kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (10 stycznia 2019, 11:34:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54