Uchwała nr XIV/169/2019Rady Miejskiejz dnia 12 grudnia 2019uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2 w Kruszwicy w 2019 r. na roboty budowlane. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245 z 2019r. poz. 730 i 1696), § 7 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5350)

Uchwała nr XIV/169/2019
Rady Miejskiej
z dnia 12 grudnia 2019


uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2 w Kruszwicy w 2019 r. na roboty budowlane.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245 z 2019r. poz. 730 i 1696), § 7 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5350)
uchwala (15kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (20 grudnia 2019, 07:42:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288