Uchwała nr XIV/170/2019Rady Miejskiejz dnia 12 grudnia 2019w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 Kruszwicy.art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019r. poz. 506 z póżn. zm.1)), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.1))

Uchwała nr XIV/170/2019
Rady Miejskiej
z dnia 12 grudnia 2019


w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 Kruszwicy.

art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019r. poz. 506 z póżn. zm.1)), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.1))
uchwala (16kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (20 grudnia 2019, 07:44:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319