Uchwała nr XV/177/2019Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2019w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020. art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818)

Uchwała nr XV/177/2019
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020.

art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) , art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818)
uchwala (80kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 stycznia 2020, 11:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40