Uchwała nr XV/183/2019Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2019w sprawie „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kruszwica na lata 2019-2032.” art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (M.P. z 2009r. Nr 50, poz. 735 z 2010r. Nr 33, poz. 481)

Uchwała nr XV/183/2019
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kruszwica na lata 2019-2032.”

art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (M.P. z 2009r. Nr 50, poz. 735 z 2010r. Nr 33, poz. 481)
uchwala (40kB) word
zalacznik (1722kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 stycznia 2020, 11:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91