Uchwała nr XVIII/211/2020Rady Miejskiejz dnia 30 kwietnia 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica art. 9 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XVIII/211/2020
Rady Miejskiej
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica

art. 9 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
uchwala (20kB) word
zalacznik (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (6 maja 2020, 14:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26