Uchwała nr XXI/244/2020Rady Miejskiejz dnia 23 lipca 2020zmieniająca wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2021.art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020r. poz. 284 i 471)

Uchwała nr XXI/244/2020
Rady Miejskiej
z dnia 23 lipca 2020


zmieniająca wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2021.

art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020r. poz. 284 i 471)
uchwala (20kB) word
zalacznik_1 (82kB) pdf
zaqlacznik_2 (1097kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (3 sierpnia 2020, 09:20:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51