Uchwała nr XXVI/302/2020Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2020w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku.art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 15p ust. 1, art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXVI/302/2020
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku.

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 15p ust. 1, art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.1))
uchwala (218kB) pdf
zalacznik (280kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (5 stycznia 2021, 13:44:06)

Ostatnia zmiana: Grażyna Kowalska (11 stycznia 2021, 14:28:59)
Zmieniono: dodawanie załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190