Uchwała nr XXVI/306/2020Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka w Kruszwicy i ustalenia jego statutu.art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, poz.568 i 1747), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXVI/306/2020
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka w Kruszwicy i ustalenia jego statutu.

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, poz.568 i 1747), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1))
uchwala (222kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (5 stycznia 2021, 14:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194