Uchwała nr XLI/342/2005Rady Miejskiejz dnia 8 grudnia 2005zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnychart. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457/, art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z 2003r. , Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 / art.2 pkt.2, art.28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach / Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z 2002r. Nr 216, poz. 1824 z 2003r. Nr 217, poz. 2124/

Uchwała nr XLI/342/2005
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych

art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457/, art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z 2003r. , Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 / art.2 pkt.2, art.28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach / Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z 2002r. Nr 216, poz. 1824 z 2003r. Nr 217, poz. 2124/


 

plik do pobrania (37kB) word

metryczka


Opublikował: Grażyna Kowalska (14 grudnia 2005, 12:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1474